Gyllenswärdsboken

Följ med på Pehr Jonssons väg från fattig fotsoldat till överstelöjtnant. Chef för Smålands Ryttare i fält och adlad Gyllenswärd. Från det vilda småfrälset i det evigt krigshärjade Finnveden till egna säterier och ekonomiskt oberoende. Pehr har turen, eller skickligheten, att gifta sig med ett av Erik XIV oäkta barnbarn, Elisabeth Hand. Ett drag som ger honom tillgång till inflytelserika släktingar och välgörare.

   Han tar oss också med på otaliga slag, överfall och belägringar i ett Tyskland präglat av trettioåriga kriget. 1638 blir hans ställning som adelsman bekräftad, och han blir äntligen upptagen bland de nobla ätterna på riddarhuset. Han bygger sin rikedom på donationer och affärer med gods och gårdar. Basen är hans älskade Önnarp i Västergötland där han mer eller mindre äger hela Hössna socken. 


Författare:  Johan Gyllenswärd Titel: Från fattigt halvfrälse till förmögen krigaradel Format: 135x210 mm Pocket Antal sidor: 104 Utgivningsår: 2017 ISBN9789177732914

Kapitel 1. Början i Finnveden

 

Sverige 1585. Gustav Vasas andre son, Johan, är kung över en miljon invånare i ett land som omfattar dagens Finland och Sverige förutom Jämtland, Skåne, Blekinge och Halland. Riket är på god väg att konvertera från katolicismen till den lutherska läran inspirerat av de tyska furstendömen som redan brutit sig loss från kejsaren och påven i Rom. Slitningarna mellan de kristna lärorna skulle komma att öka under de närmaste åren och leda till trettioåriga kriget. De religiösa konflikterna och kriget skulle komma att sammanfalla med Pehr Gyllenswärds hela livstid, och vara plattformen till hans karriär och framgång.

   Sverige förde krig med Danmark, Ryssland och Polen om herraväldet över Östersjön där den lukrativa handeln längs innanhavets rika städer lockade. Den störste fienden var Danmark, där Norge ingick, en mäktig och rik stat med gräns mot Finnveden, en av de så kallade småländerna.

   Närheten till Danmark gav möjlighet till lönsam gränshandel där oxhandel var en av de stora inkomstkällorna. Att vara granne till landets huvudfiende innebar också risk för krig och stridigheter. Under det danska kriget 1563–1570 brändes och härjades trakten av såväl fiendesidan som de svenska trupperna. De tog alla vad de behövde av den lidande befolkningen. Trupperna marscherade fram och åter på de vägar som i alla tider utgjort länkarna mellan Sverige och Danmark, Lagastigen och Nissastigen.

   Mitt i Finnveden ligger Bolmen, Sveriges tionde största sjö. Vid den nordöstra kanten i Västbo härad finns Stora Gavlö, en för tiden relativt stor gård som kan försörja en och en halv familj enligt jordalängderna.

   Det är här i rikets utkant som Pehr föds 1585. Det är på Gavlö och gården Svinanäs som också hör till ägorna han växer upp med sina bröder Swen och Jöns.

   De lever i en fattig och eländig tid, även om de har det bättre än skattebönderna som bor med sina djur i dragiga stugor. Gavlösläkten är småfrälsesläkt med idel länsmän och krigare. Ledd av män med ambitioner och anspråk.

   I Finnvedens gränstrakter hade frälset och bönderna beväpnat sig och dragit ut i krig sedan tidig medeltid. De menade att centralmakten inte skyddade dem utan att de var tvungna att agera på egen hand. Att de därmed inte skulle behöva betala skatt var en bekväm ursäkt som säkerligen spädde på spänningarna med den kungliga och kyrkliga överheten. Trakten präglades av en kultur med starka normer kring ära och heder, där man var van att ta till vapen för att skipa rätt. Familjerna skapade allianser genom giftermål och arv och kunde ligga i generationslånga konflikter. Fejder mellan släkter där man till och med brände varandras gårdar var inte helt ovanliga.

   I Västbo dombok 1619 skrev en lagläsare om de egensinniga gränsbönderna:

”Sådene övermodige, storsinnige och hämdgerogne (=hämndlystna) människor måtte nypas i örat och inte fördrista sig så högmodeligen missbruka lag och rätt och överträda förgågne domar och förlikte saker. Ty uti detta härad finns ett groft och hämdgerogt folk.”

   Pehr och hans familj och släkt passar väl in på beskrivningen. Det var värderingar och normer som satte spår hos honom och skulle påverka hans livsval och hans förmåga att bli en framgångsrik officer.

Ättetavla, de viktigaste personerna