Om och kontakt

Johan
Gyllenswärd


 
 
 
 

Jag är civilekonom med ett långt förflutet inom näringslivet. Jag har bott i Egypten, England och Mexico. Läs- och skrivintresset har alltid funnits, och resulterat i en publicerad novell i Vildsint Gryning och en bok om släkten Gyllenswärds ursprung, den historiska romanen Kungens hemliga resa, och nu En sista deal.


Kontakt: